DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Året 2015 har ud­vik­let sig til et fan­ta­stisk sport­sår for Dan­mark. Der­for ven­ter der en sva­er op­ga­ve for priskomiteen, når Årets Sport­s­navn 2015 skal fin­des blandt de tre ud­valg­te kan­di­da­ter, som blev of­fent­lig­gjor­te i tirs­dags.

Dan­ske Spil har dog sat od­ds på de tre fi­na­li­ster, og her er ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen gan­ske pa­en i od­ds 1,75 fa­vo­rit med ori­en­te­rings­lø­be­ren Ma­ja Alm som na­er­me­ste for­føl­ger i od­ds 2,40, mens svøm­me­ren Je­a­net­te Ot­te­sen i ot­te gan­ge pen­ge­ne er out­si­de­ren i det felt.

»René Hol­ten Poul­sen har haft en for­ry­gen­de sa­e­son med to VM-guld i hen­holds­vis 500 me­ter og 1000 me­ter ener-ka­jak. Der­for hol­der vi René Hol­ten Poul­sen som fa­vo­rit til at bli­ve kå­ret som Årets Sport­s­navn 2015,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.