1,81

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ven­skabs­kam­pe­ne i novem­ber må­ned hand­ler ude­luk­ken­de om at und­gå ska­der for lands­holds­spil­ler­ne hos de sto­re na­tio­ner. Der­med bør der bli­ve ta­le om en let om­gang tra­e­ning med en­kel­te in­ten­se øje­blik­ke, når Frank­rig og Tys­kland bra­ger sam­men på Sta­de de Fran­ce i af­ten. På sam­me tids­punkt sid­ste år vandt Tys­kland med 1-0 i Spanien, mens man i 2013 spil­le­de 1-1 mod Ita­li­en og vandt 1-0 over Eng­land. Fi­re af Frank­rigs sid­ste fem novem­ber­ven­skabs­kam­pe er og­så endt med mak­si­malt to mål, så for­vent ik­ke vild må­l­rus i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.