Gri­ben­de af­sked med knivdra­eb­te Mads

BT - - NYHEDER -

HVIL I FRED Bå­de ven­ner og fa­mi­lie har skre­vet rø­ren­de af­skeds­hils­ner på va­eg­ge­ne i den gangtun­nel i Hil­le­rød, hvor 17-åri­ge Mads Skjold­sø­ge i sid­ste uge blev dra­ebt. ’Du fik altid smilet frem på vo­res la­e­ber’.

Så­dan ly­der en af de man­ge hils­ner til den knivdra­eb­te Mads Skjold­sø­ge, som nu står at la­e­se på va­eg­ge­ne i den gangtun­nel i Hil­le­rød, hvor et hav af blom­ster og le­ven­de lys min­der en­hver for­bi­pas­se­ren­de om den tragi­ske be­gi­ven­hed, hvor den 17-åri­ge han­dels­sko­le­e­lev tors­dag den 5. novem­ber mi­ste­de li­vet. Stuk­ket i hjer­tet Or­de­ne ’hvil i fred’ og ’du er et bed­re sted’ går igen i de man­ge be­ske­der, som fa­mi­lie, klas­se­kam­me­ra­ter og ven­ner, samt frem­me­de bor­ge­re har skre­vet på va­eg­ge­ne i tun­ne­len, som nu er ble­vet døbt ’Mads’ tun­nel’.

Mads Skjold­sø­ge blev an­gi­ve­ligt hen­tet af ger­nings­ma­en­de­ne i et frik­var­ter på sko­len, og i en tun­nel ta­et ved blev han stuk­ket i hjer­tet med en kniv. Blot få timer se­ne­re dø­de den 17-åri­ge af si­ne kva­e­stel­ser.

To un­ge ma­end på 16 år og 18 år er ef­ter­føl­gen­de ble­vet sig­tet for dra­bet. Den 16-åri­ge er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger, mens den 18-åri­ge blev løsladt ef­ter grund­lovs­for­hø­ret ved Ret­ten i Hil­le­rød fre­dag den 6. novem­ber.

Et ska­en­de­ri mel­lem Mads Skjold­sø­ge og den 16-åri­ge et par da­ge in­den var an­gi­ve­ligt år­sa­gen til dra­bet, men det er dog end­nu ik­ke ble­vet be­kra­ef­tet fra po­li­ties si­de.

Fa­mi­lie og ven­ner sam­les for at ta­ge den sid­ste af­sked, når Mads Skjold­sø­ge be­gra­ves i Ul­le­rød Kir­ke i Hil­le­rød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.