Fle­re får ska­der un­der fit­ness

BT - - NYHEDER -

Dan­ske­re bli­ver sta­dig dår­li­ge­re til at pas­se på de­res krop, når de løf­ter va­eg­te el­ler prø­ver ma­ski­ner til fit­ness. Nye tal fra Top­dan­mark vi­ser, at folk, som an­mel­der ska­der fra fit­ness, løb og gym­na­sik, er ste­get med 30 pct. si­den 2012, skri­ver Me­troxpress.

Fort­sa­et­ter ud­vik­lin­gen re­sten af året, vil fit­ness der­med vip­pe hånd­bold af tred­je­plad­sen for sport­s­ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.