Ef­ter­lyst par ud­le­ve­res

BT - - NYHEDER -

Ret­ten i Oden­se be­slut­te­de fre­dag at va­re­ta­egts­fa­engs­le en mand og en kvin­de, som er ef­ter­lyst af det nor­ske po­li­ti, i en uge. Her­ef­ter bli­ver par­ret ud­le­ve­ret til Nor­ge. Beg­ge per­so­ner er i Nor­ge mista­enkt for at ha­ve fjer­net de­res børn fra det sted, hvor bør­ne­ne var an­bragt af de nor­ske myn­dig­he­der, op­ly­ser Fyns Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.