FAKTA

BT - - NYHEDER -

Bo

Smith-ud­val­get kom i sep­tem­ber med an­be­fa­lin­ger til, en ra­ek­ke

hvor­dan em­beds­ma­end hol­de sig neut­ra­le kan

un­der skif­ten­de po­li­ti­ske che­fer.

Ud­val­get blev ned­sat i 2014 i kølvan­det

på de­bat­ten om den »nød­løgn«, Bødskov der før­te til, at Mor­ten

måt­te tra­ek­ke sig som Man un­der­søg­te ju­stits­mi­ni­ster.

blandt an­det, om tvin­ges til em­beds­ma­end

at bry­de loven, hvis kra­e­ver det, og en mi­ni­ster

nå­e­de frem til en i sam­spil­let ra­ek­ke an­be­fa­lin­ger

mel­lem mi­ni­stre og de­res em­beds­ma­end.

Et af dis­se ko­dek­ser pligt er, at em­beds­ma­end

til ty­de­ligt at ad­va­re har en mi­ni­ster,

er i strid med loven. hvis et for­slag Bo Smith har tid­li­ge­re i va­e­ret de­par­te­ments­chef

Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.