Kir­ke tje­ner me­re end St­ar­bucks og McDo­nald’s

BT - - NYHEDER -

PEN­GE­MA­SKI­NE Den en­gel­ske kir­ke tje­ner kas­sen. Fak­tisk skra­be­de den fle­re pen­ge sam­men end St­ar­bucks og McDo­nald’s gjor­de i Stor­bri­tan­ni­en i 2013. Hvis du tror, at kaf­fe­ka­e­den St­ar­bucks og fast­food­ka­e­den McDo­nald’s sko­v­ler pen­ge ind, så hold li­ge fast, for en kir­ke slår dem beg­ge, når det ga­el­der om at få pen­ge i kas­sen.

Li­ge i un­der­kan­ten af svim­len­de 15 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner tjen­te den en­gel­ske kir­ke i 2013, og det er nok til at gi­ve de to ka­e­der bag­hjul, skri­ver Daily Mail.

Det be­ty­der, at den en­gel­ske kir­ke kun­ne ha­ve be­talt for al­le Big Ma­cs, McChi­ck­en sandwi­ches, McFlur­rys og che­e­se­bur­ge­re, som fast­food­ka­e­den solg­te i Eng­land, Wa­les og Skot­land sam­me år. Og så vil­le de sta­dig ha­ve 42 mil­li­o­ner kro­ner i over­skud, som de så pas­sen­de kun­ne kø­be et par kop­per kaf­fe for hos St­ar­bucks.

Al­li­ge­vel end­te al­le pen­ge­ne ik­ke i kir­ke­kas­sen el­ler hos pra­ester­ne. Den en­gel­ske kir­ke brug­te al­le pen­ge­ne plus lidt me­re end 100 mil­li­o­ner kro­ner. Do­na­tio­ner og in­ve­ste­rin­ger Na­e­sten halv­de­len af kir­kens ind­komst kom fra kir­ke­ga­en­ge­re, der i gen­nem­snit smed na­e­sten 7.400 kro­ner i kir­ke­kas­sen via ind­sam­lin­ger og do­na­tio­ner.

Re­sten af pen­ge­ne kom ho­ved­sa­ge­ligt fra kir­kens in­ve­ste­rings­fond og så ge­by­rer for bar­nedåb, bryl­lup­per og be­gra­vel­ser samt ud­lej­ning af kir­kers byg­nin­ger til so­ci­a­le for­mål, ind­gang til ka­ted­ra­ler og salg af ting fra ga­ve­bu­tik­ker.

Kir­kens ind­komst var i 2013 tre gan­ge så stor som St­ar­bucks’ ind­komst i Stor­bri­tan­ni­en. Til sam­men­lig­ning tjen­te Goog­le li­ge over 35,5 mil­li­ar­der kro­ner, mens Ama­zon for­må­e­de at skra­be over 45 mil­li­ar­der kro­ner sam­men, skri­ver Daily Mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.