Stor­le­ve­ran­dør til det dan­ske folk

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

CHI­LE Chi­le har i man­ge år va­e­ret blandt de største le­ve­ran­dø­rer af vin til dan­sker­ne. Det lange, smal­le sy­da­me­ri­kan­ske land, der har Stil­le­ha­vet på den ene si­de og de hø­je An­des­b­jer­ge på den an­den, by­der på al­ver­dens dru­esor­ter og der­med et va­eld af spa­en­den­de vi­ne – of­te til ri­me­li­ge pri­ser.

Man­ge af de chilenske vin­pro­du­cen­ter har ta­get dru­en carménère til sig og gjort den til lan­dets sig­na­tur­d­rue.

I man­ge år for­veks­le­de man carménère-dru­en med mer­lot, ind­til man fandt ud af, at der er for­skel­le mel­lem de to dru­er­sor­ter. Så­le­des er mer­lot f.eks. of­te me­re rund i sma­gen.

Carménère, der op­rin­de­ligt er en gam­mel drue fra Bor­deaux-eg­nen, ind­går i dag og­så som blan­dings­d­rue i man­ge chilenske vi­ne.

I den ret­te vin­ma­gers ha­en­der kan carménère gi­ve flot­te og ka­rak­ter­ful­de vi­ne – som den­ne uges sølv­me­dal­je­vin er et godt ek­sem­pel på.

Kom­men­tar:

Ve­leg­net til:

Pris:

For­hand­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.