Num­mer­pla­de NU

BT - - BILER -

LOV­GIV­NING an­vendt i for­bin­del­se med me­re al­vor­lig kri­mi­na­li­tet, ben­zin­ty­ve­ri fra tank­sta­tio­ner og til kør­sel med ufor­sik­re­de bi­ler.

Det er der­for, du skal ud i ef­ter­årskul­den og i gang med skru­et­ra­ek­ke­ren, for der er in­gen vej udenom. Reg­ler­ne fo­re­skri­ver, at hver num­mer­pla­de skal va­e­re mon­te­ret med mindst to skru­er el­ler bol­te.

Så­dan skru­er du selv pla­der­ne på

Husk ha­et­ter­ne Det er vig­tigt, at mon­te­rin­gen ik­ke gør det sva­e­re­re at la­e­se num­mer­pla­den. Der­for for­lan­ges det og­så, at du bru­ger sa­er­li­ge ha­et­ter, der skal over skru­en, og som sid­der så fast, at den skal klik­kes af med f.eks. en skru­et­ra­ek­ker. Du kan få et sa­et med selvska­e­ren­de skru­er og ha­et­ter i en­ten gul, sort, blå el­ler hvid hos FDM el­ler fle­re syns­hal­ler. Al­ter­na­tivt kan de kø­bes i spe­ci­a­list­bu­tik­ker som T. Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.