Grav dig ud

BT - - BILER -

Me­te­o­r­o­lo­ger­ne har al­le­re­de talt om en kold vin­ter, og med stor sand­syn­lig­hed kom­mer vi til at se sne på et el­ler an­det tids­punkt i lø­bet af de kom­men­de måneder, og så er det en god idé med en snesko­vl. Den­ne sko­vl er bå­de bil­lig og fyl­der na­e­sten in­gen­ting, da den kan fol­des sam­men. Og hvis du først sid­der fast, vil du for­try­de, at du ik­ke har købt den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.