4 02 4 4 4 4 7 7 12 7 7

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Erik Ham­rén Sven­sker­ne er util­fred­se med hans re­sul­ta­ter og isa­er val­get af så man­ge gam­le spil­le­re frem for de un­ge U21-spil­le­re.

BE­GRUN­DEL­SE

Ka­rak­te­rer­ne er gi­vet

ud fra, hvad man kan for­ven­te af to hold, der er i play­off til EM. De tje­ner til at ran­ge­re spil­ler­ne i for­hold til hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.