TV

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Kam­pen vi­ses på Ka­nal 5. Der er kamp­start kl. 20.45 på Fri­ends Are­na. Ka­na­len vi­ser op­takt fra kl. 10.00 her til for­mid­dag, og der er fuld fo­kus på Sve­ri­ge-Dan­mark frem til mid­nat. Mi­cha­el Grav­gaard, David Ni­el­sen og Mik­kel Bi­s­choff klar i stu­di­et med fod­bold­fag­li­ge de­bat­ter, eks­klu­si­ve in­ter­views, repor­ta­ger fra Sto­ck­holm blandt me­get an­det, in­den Bri­an Laud­rup, Frank Ar­ne­sen og Mette Cor­ne­li­us ta­ger over se­ne­re på da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.