1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Portu­gal hvi­ler Cri­sti­a­no Ro­nal­do til den tem­me­lig be­tyd­nings­lø­se ven­skabs­kamp mod Rusland, li­ge­som an­dre of­fen­si­ve nav­ne som Hu­go Al­mei­da, Eder og Dan­ny hel­ler ik­ke er med. I for­vej­en har Portu­gal ik­ke li­ge­frem bom­bet mål ind un­der Fer­nan­do San­tos som land­stra­e­ner, så det lug­ter af en tem­me­lig må­l­fat­tig af­fa­e­re mod Rusland. Va­er­ter­ne har holdt nul­let i fem af de sid­ste seks test­kam­pe, som er spil­let på eget graes, så umid­del­bart vir­ker det op­lagt at gå ef­ter en kamp, hvor mindst af et hol­de­ne ik­ke kom­mer på tav­len.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.