2 ,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CRB sik­re­de sig ma­te­ma­tisk over­le­vel­se, da man slog Pa­raná med 2-0 i midt­u­gen, og det bør i sig selv ta­le for, at hol­det er knap så mo­ti­ve­ret for at ta­ge tu­ren nord­på til Re­ci­fe. Til­med er liga­top­sco­rer Ze Car­los i ka­ran­ta­e­ne ef­ter sa­e­so­nens ni­en­de ad­var­sel – uden ham har man sto­re pro­ble­mer med at sco­re med kun ni mål i 12 kam­pe uden den of­fen­si­ve ta­lis­man. Nau­ti­co er sta­dig med i kaplø­bet om en op­ryk­nings­plads til Se­rie A og er uhy­re sta­er­ke på eget graes med kun et ne­der­lag i 17 kam­pe. Alt ty­der på klar hjem­me­sejr her.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.