2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den helt sto­re kamp i dag set med dan­ske bril­ler, men no­get må­l­rigt opgør bli­ver det na­ep­pe. De dan­ske scor­ings­pro­ble­mer har va­e­ret til at få øje på for de fle­ste, og i en sva­er ude­kamp, hvor det pri­ma­ert ga­el­der om at få et godt re­sul­tat med hjem til Par­ken, kom­mer Dan­mark na­ep­pe bla­e­sen­de fra start. Pil­ler vi op­gø­re­ne mod Lie­ch­tenste­in og Mol­d­ova va­ek, score­de Sve­ri­ge blot syv gan­ge i de sid­ste seks kam­pe i pulj­en, og i de se­ne­ste fem ind­byr­des kam­pe imel­lem to lan­de har det da og­så stå­et 0-0 ved pau­sen i tre af kam­pe­ne. Prøv 0-0 ef­ter 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.