KENO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 20 VINDERTAL: 03-05-07-21-27-34-35-36 37-38-39-42-43-44-45-49 52-53-55-61 DE HØ­JE­STE GEVINSTER 5.000, 10.000 og 21.000 Tra­ek­nin­gen den 13. novem­ber

Uden an­svar

PRAEMIEPROGNOSE Pra­e­mie­prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.