Hold dig rask

BT - - INDHOLD -

Èn gang har jeg haft brug for at kom­me på ho­spi­ta­let. Jeg blev kørt ned og fik hul i ho­ve­d­et. Be­hjer­te­de men­ne­sker rin­ge­de ef­ter en am­bu­lan­ce. Og så ven­te­de vi. La­en­ge... Ef­ter en halv ti­me kom en brand­bil for­bi – med sti­ge og det he­le. De flin­ke red­dere sam­le­de mig op og kon­sta­te­re­de, at jeg hav­de brug for en am­bu­lan­ce. Hvor­ef­ter vi ven­te­de – end­nu en ti­me. Men så blev jeg og­så kørt på Rigs­ho­spi­ta­let, tril­let ind på ska­destu­en – og ud igen. For dér var ik­ke plads. Så gik tu­ren til Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, hvor jeg ven­te­de i to timer, før en la­e­ge hav­de tid til at forta­el­le, at det var vig­tigt at kom­me hur­ti­ge­re, hvis man skul­le ha­ve sy­et et hul i ho­ve­d­et... For kort tid si­den var det Chri­sti­na Se­derq­vists tur til at bru­ger­te­ste det dan­ske sund­heds­va­e­sen. Hun var ind­lagt, og det var en stra­bas­se­ren­de op­le­vel­se. Hun an­be­fa­ler: ’At man fol­der sin lo­gik sam­men med det ci­vi­le tøj og pla­ce­rer den i gar­dero­ben. For den får man ik­ke brug for, mens man er ind­lagt’. La­es hen­des go­de råd til kom­men­de pa­tien­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.