DET SKAL HA­EV­NES

BT - - TERROR I PARIS -

HA­EVN det vi er: Et frit land som har en be­tyd­ning for he­le ver­den.«

IS ta­ger da og­så i en of­fi­ci­el er­kla­e­ring skyl­den.

»Ot­te brødre, der bar bom­be­ba­el­ter og med­brag­te an­grebs­vå­ben, har ud­ført et ’vel­sig­net angreb’ på kors­fa­rer­na­tio­nen Frank­rig,« hed­der det i en er­kla­e­ring lagt på in­ter­net­tet i går.

Frank­rig slut­te­de sig i sep­tem­ber til den ame­ri­kansk-le­de­de ko­a­li­tion af lan­de, som fra luf­ten bom­ber IS i Sy­ri­en.

IS of­fent­lig­gjor­de - og­så i går - en uda­te­ret vi­deo på in­ter­net­tet, som in­de­holdt fle­re trus­ler mod Frank­rig og Ve­sten. Her op­for­dres mus­li­mer, der ik­ke er i stand til at rej­se til Sy­ri­en, til at fø­re hel­lig krig og gen­nem­fø­re angreb i de­res eg­ne lan­de. Det bed­ste vå­ben Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) be­søg­te i går den fran­ske am­bas­sa­de i Kø­ben­havn for at la­eg­ge blom­ster. Den dan­ske stats­mi­ni­ster og ko­nen Sól­run Løk­ke Ras­mus­sen var for en uge si­den på be­søg i net­op Pa­ris.

»Det ene­ste, vi ik­ke må gø­re nu, er at ryste på hån­den, hvis ik­ke vi tør at sa­et­te os på en fransk for­tovscafé, har vi for al­vor tabt. Selv om det er sva­ert, skal vi fort­sa­et­te vo­res liv, som vi ple­jer. Det er vo­res bed­ste vå­ben mod de mør­ke kra­ef­ter, der vil vo­res livs­form til livs,« sag­de Løk­ke.

I Frank­rig er der er­kla­e­ret tre da­ges lan­desorg og und­ta­gel­ses­til­stand. Sidst­na­evn­te i før­ste om­gang ga­el­den­de i 12 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.