IS: Be­gyn­del­sen på en storm

BT - - TERROR I PARIS -

FORT­SA­ET­TER TER­ROR pro­fet, de har pra­let af de­res kamp mod Is­la­misk Stat i Frank­rig og har ramt mus­li­mer i Ka­li­fa­tet med de­res fly, hvil­ket ik­ke har hjul­pet dem på no­gen må­de i de­res il­de­lug­ten­de ga­der i Pa­ris. Det­te angreb er kun be­gyn­del­sen på en storm, og det er en ad­var­sel til dem, som har brug for en la­e­re­streg.« Råb­te sla­gord For ba­re ti måneder si­den gik det ud­over det fran­ske sa­ti­re­ma­ga­sin Char­lie Heb­do, og den­ne gang slog ter­r­o­ri­ster til mod seks for­skel­li­ge mål i det pa­ri­si­ske nat­te­liv.

Øjen­vid­ner har be­ret­tet, at ger­nings­ma­en­de­ne råb­te sla­gord som »I har dra­ebt vo­res brødre i Sy­ri­en. Nu er je­res tur kom­met«.

Og­så »Al­la­hu Ak­bar« (Gud er stor, red.) lød fle­re gan­ge mel­lem skud­de­ne.

Of­re­ne er ho­ved­sa­ge­ligt fransk­ma­end. Der­u­d­over har de fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser vist, at en sven­sker, to bel­gi­e­re, to ru­ma­e­ne­re, to tu­ne­se­re og en 63-årig po­rtu­gi­ser er blandt de dra­eb­te i Pa­ris.

Iføl­ge Bor­ger­ser­vi­ce og stats­mi­ni­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) er der ik­ke mel­din­ger om ska­de­de dan­ske stats­bor­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.