BTs le­der tirs­dag: ’Det er slet ik­ke godt nok, la­e­ger’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

I we­e­ken­den for­tal­te BT om en pa­tient, der gik til sin prak­ti­se­ren­de la­e­ge, for­di han var be­kym­ret over en knu­de un­der skul­de­ren. La­e­gen be­ro­li­ge­de med, at der var ta­le om en harm­løs fedt­knu­de. Der skul­le gå me­re end et halvt år, før den be­kym­re­de pa­tient blev sendt på sy­ge­hu­set, hvor han fik di­ag­no­sen kra­eft. Et fejl­frit sund­heds­va­e­sen er uop­nå­e­ligt. Men­ne­sker be­går fejl, men...

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.