Du vid­ste ik­ke, at Leo...

BT - - NYHEDER -

Tog før­ste år af han­dels­ud­dan­nel­sen på han­dels­sko­len, in­den mu­sik­ken blev hans og Sus­sis le­ve­vej. Hver mor­gen la­der Sus­si be­stem­me, hvil­ket tøj han skal ha­ve på. Ha­der at gå i bad. »For­di man bli­ver våd, og det kan jeg ik­ke li­de«. Han gør det dog al­li­ge­vel. Er en flit­tig skri­bent, og som ind­til vi­de­re har ud­gi­vet ot­te bog­tit­ler - stort set al­le un­der pseu­do­nym. Er ek­stremt kra­e­sen og kan stort set kun spi­se gam­mel­dags dansk mad.

Ik­ke in­ter­es­se­rer sig en døjt for mo­tion. Men - som han si­ger: Han hen­ter da for det me­ste selv øl, når han vil ha­ve en. Tror på re­inkar­na­tion og inkar­na­tion. Det sam­me gør Sus­si. I 2014 blev kå­ret til Årets Pi­be­mand i Dan­mark. 10-12 gan­ge har måt­tet ud­mel­de sig selv og Sus­si af di­ver­se swin­ger­klub­ber, som vit­ti­ge sja­e­le har meldt par­ret ind i uden de­res vi­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.