Stam­me­folk sover min­dre

BT - - NYHEDER -

Stam­me­folk fra Na­mi­bia, Tan­za­nia og Bo­li­via sover i gen­nem­snit 6,5 timer om nat­ten, hvil­ket er én ti­me min­dre end mo­der­ne men­ne­sker i de ve­st­li­ge ci­vi­li­sa­tio­ner. Det vi­ser et nyt ame­ri­kansk stu­die fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Con­necti­cut. Sam­ti­dig ha­em­mer lys med høj in­ten­si­tet pro­duk­tio­nen af søvn­hor­monet me­la­to­nin. Må­ske er det der­med en øget ma­eng­de mør­ke – og ik­ke søv­nen i sig selv – der gi­ver men­ne­sker, som sover 7-8 timer om nat­ten, en sund­heds­for­del, fo­re­slår for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.