KA­ER­LIG­HED I KA PLAN­LA­EG ET BED­RE PAR­FOR­HOLD

BT - - SØNDAG -

Va­elg den po­si­ti­ve til­gang, når I skal ta­le om je­res par­for­hold. I vil ger­ne und­gå at hav­ne i skils­mis­se­sta­ti­stik­ken. Hvor­dan kan I hja­el­pe hin­an­den med det? Hvad har I hver isa­er be­hov for, og hvor­dan kan I imø­de­kom­me hin­an­den. I et suc­ces­fuldt par­for­hold er beg­ge par­ter nem­lig en­ga­ge­re­de og ar­bej­der for at få en god re­la­tion.

(40,2 pro­cent) som dan­ske kvin­der (24,8 pro­cent) vil ger­ne for­ka­e­les med ga­ver og mid­dag­sin­vi­ta­tio­ner af de­res part­ner. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra dat­ing­s­i­tet Zoosk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.