LEN­DE­REN

BT - - SØNDAG - GRA­FIK: Fa­ger­heim

TNS Gal­lups un­der­sø­gel­se er gen­nem­ført 8.- 10. juli 2015 og er ba­se­ret på Gal­lupForum we­bin­ter­view med 1.019 re­pra­e­sen­ta­tivt ud­valg­te va­el­ge­re lan­det over på 18 år el­ler der­over.

en­der i dis­se år i skils­mis­se. Det er den hø­je­ste skils­mis­se­ra­te no­gen­sin­de og blandt de hø­je­ste i ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.