Ol­sen-ban­det

BT - - SPORTEN -

BT I STO­CK­HOLM i takt el­ler spe­ci­elt godt i af­tes mod Sve­ri­ge, men Ol­sen-ban­dets EM-håb blev be­va­ret trods et 1-2-ne­der­lag.

Må­ske var det en til­fa­el­dig­hed, at land­stra­e­ne­ren li­ge net­op snak­ke­de om et or­ke­ster og ik­ke et band. Men det var dér, for­skel­len lå hos Ol­sens lands­hold på iskol­de og ik­ke sa­er­ligt dan­sker-imø­de­kom­men­de Fri­ends Are­na i Sto­ck­holm.

For der løb 11 klas­si­ske mu­si­ke­re rundt i Mor­ten Ol­sens rød­kla­ed­te band på det nyrul­le­de graes. In­gen ro­ck­mu­si­ke­re, som Li­ver­pool­tra­e­ne­ren Jür­gen Kl­opp ple­jer at ta­le om, når han vil ha­ve et hold på ba­nen med vild­skab.

Og det er dér, Sve­ri­ge kan slå Dan­mark. Med vild­skab og Zla­tan Ibra­him­ovic. God svensk høj­re si­de Sve­ri­ges 1-0-mål kom dog fra en an­den fod end stjer­nen og skabt fra en over­ra­sken­de god duo i Sve­ri­ges høj­re si­de. Mi­ka­el Lustig og Jim­my Dur­maz hav­de al­le­re­de skabt en stor chan­ce, som Marcus Berg bra­end­te, men da de kom­bi­ne­re­de sig for­bi Dur­mi­si og Fi­s­cher i det sid­ste mi­nut af før­ste halv­leg, fandt Lustig sin hold­kam­me­rat Emil Fors­berg, der spar­ke­de på sin første­be­rø­ring, og da bol­den gik ind ved den fjer­ne­ste stol­pe, kog­te det i Sto­ck­holm.

Dan­mark hav­de el­lers ba­re et mi­nut tid­li­ge­re mu­lig­he­den for at brin­ge sig for­an, men Ni­ck­las Bendt­ner lig­ne­de en mand med svensk frost i kna­e­e­ne, da han på utro­lig vis ik­ke for­må­e­de at spar­ke Chri­sti­an Erik­sens sy­le­spid­se og frem­ra­gen­de af­le­ve­ring i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.