De sid­ste mo­hi­ka­ne­re

BT - - SPORTEN -

DET SO­CI­A­LE AN­SVAR dø­ren i vo­res klub­tøj, blev al­le bor­de­ne ryd­det, og så måt­te de an­dre ga­e­ster flyt­te sig. Der skul­le va­e­re plads til 9’er­ne. Det var VIP, så det bat­ter.«

Spil­ler­ne blev til­bedt som kon­ger. Og med god grund. På det tids­punkt var B1909 Oden­ses fod­bold­ma­es­si­ge stolt­hed, der tog de før­ste tit­ler til Fyn, mens OB le­ve­de en ele­va­tor­tilva­e­rel­se og til­brag­te man­ge år i den na­est­bed­ste ra­ek­ke.

I 1959 blev Ar­no Han­sen og hold­kam­me­ra­ter­ne det før­ste fyn­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.