Så­dan er pro­gram­met

BT - - SPORTEN -

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI VIL va­e­re i Dan­mark nog­le da­ge tid­li­ge­re for at la­ve pr-ar­bej­de, mens Se­re­na Wil­li­ams og hen­des crew lan­der om mor­ge­nen onsdag 25. novem­ber. Det er end­nu hem­me­ligt, pra­e­cis hvor og hvor­når ame­ri­ka­ne­ren lan­der i Dan­mark.

Ef­ter ind­tjek­ning på Ho­tel Ey­de i Her­ning vil der i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen va­e­re et pres­se­mø­de, hvor al­le del­ta­ger­ne stil­ler op og sva­rer på spørgs­mål. Om af­te­nen vil der mu­lig­vis va­e­re fa­el­les­spis­ning for spil­le­re og ma­na­ge­ment på et ho­tel i by­en. Sid­ste år røg ten­nis­stjer­ner­ne på ita­li­ensk re­stau­rant i Her­ning midt­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.