DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

De for­sva­ren­de Su­per Bowl­me­stre fra New Eng­land Pa­tri­ots har i før­ste halv­del af grund­spil­let bla­est al modstand om­kuld.

Book­ma­ker­ne me­ner, at hol­det er stor­fa­vo­rit til igen at vin­de AFC-kon­fe­ren­cen og der­med ud­gø­re det ene af hol­de­ne, når Su­per Bowl skal spil­les til fe­bru­ar.

Så­le­des får man kun 1,90 stort set al­le ste­der på, at New Eng­land Pa­tri­ots bli­ver vin­der af AFC.

»New Eng­land Pa­tri­ots kan tak­ke su­per­stjer­nen Tom Bra­dy for en stor del af sin suc­ces. Me­get er sagt og skre­vet om man­den med 12-tal­let på ryg­gen, men han bli­ver ba­re ved med at pra­este­re. AFC-kon­kur­ren­ter­ne la­der al­le til at ha­ve de­res svag­he­der, og li­ge nu kan vi ik­ke se, hvem der skal stop­pe Bra­dy og Pa­tri­ots’ fa­erd mod Su­per Bowl,« si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.