1,55

BT - - SPORTEN -

Ugan­da vandt over­ra­sken­de med 1-0 i før­ste opgør på tog­o­le­sisk grund, så hol­det står med sa­er­de­les fi­ne chan­cer for avan­ce­ment til na­e­ste fa­se af den afri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. Hjem­me i Kampa­la har man blot tabt én kamp si­den 2004, og det var til net­op Togo, som sej­re­de med 1-0. De tvivls­om­me ba­ne­for­hold med­fø­rer of­te me­get må­l­fat­ti­ge kam­pe på Ugan­das hjem­me­ba­ne, og va­er­ter­ne vil for­ment­lig mø­de de­fen­sivt op for at for­sva­re de­res 1-0-fø­ring. Kam­pen kan og­så ri­si­ke­re at bli­ve en låst af­fa­e­re ved 1-0 til Togo, så prøv få mål.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.