2,05

BT - - SPORTEN -

Krays dår­li­ge sa­e­son­start nå­e­de ua­ne­de høj­der sid­ste we­e­kend, da hol­det tab­te 2-4 til den ab­so­lut­te bund­prop fra Weg­bergBe­eck, som in­den den kamp hav­de sco­ret ot­te gan­ge i 14 kam­pe og få­et et søl­le po­int. For tre uger si­den tab­te Kray li­ge­le­des med 0-4 til bund­holdskol­le­ga­en fra Ernd­te­brück, så det er sva­ert at se den dår­li­ge sti­me ven­de mod Vel­bert. Ga­ester­ne har kun tabt til hold, der er bed­re pla­ce­ret i ta­bel­len end dem selv, så selv med for­svar­spro­fi­len Nik­las An­der­sen i ka­ran­ta­e­ne lig­ner det et me­get vel­be­talt 2-tal her.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.