2,20

BT - - SPORTEN -

AEkva­to­ri­al Gu­i­nea er et sta­er­kt hjem­me­hold, der på den dår­li­ge ba­ne i Ba­ta tid­li­ge­re på året nå­e­de se­mi­fi­na­len ved de afri­kan­ske mester­ska­ber. Der­for gi­ver det hel­ler in­gen me­ning, at det står i det­te od­ds til ik­ke at ta­be til Ma­rok­ko. Nord­afri­ka­ner­ne vandt den før­ste kamp 2-0 og skal så­le­des blot und­gå at ta­be med me­re end ét mål, og i den kamp fik man end­da Adil Kar­rou­chi ud­vist, så man måt­te spil­le 45 mi­nut­ter i un­der­tal - og han er selv­føl­ge­lig ude med ka­ran­ta­e­ne. Me­get flot­te od­ds på, at va­er­ter­ne ik­ke ta­ber det­te opgør.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.