Klar til at bom­be i Sy­ri­en

BT - - TERROR I PARIS -

KAMPKLAR at ter­r­or­be­va­e­gel­sen har kun­net flyt­te si­ne trop­per for­holds­vis frit mel­lem Irak og Sy­ri­en.

Det har be­ty­det, at ter­r­o­ri­ster­ne har kun­net sø­ge ly i Sy­ri­en, når lan­de som Dan­mark ik­ke har vil­let bom­be IS-mål i Sy­ri­en. In­gen dan­ske sol­da­ter til Sy­ri­en »Der er brug for et bre­de­re og me­re ro­bust man­dat til at få stop­pet den her ter­r­or­be­va­e­gel­se,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Han har ik­ke et bud på, hvor­når de dan­ske F16-fly at­ter kan sen­des på vin­ger­ne.

»Det af­ha­en­ger af, hvor­når de fly, vi har truk­ket hjem, er klar til at bli­ve sat ind igen. Der lyt­ter vi na­tur­lig­vis til for­sva­ret og hø­rer ef­ter, hvor­når man her me­ner, at fly­e­ne er klar til at bli­ve sat ind igen. Jeg hå­ber, at det bli­ver snart,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Selv om re­ge­rin­gen nu er­kla­e­rer sig klar til at ud­vi­de kam­pen mod IS, kom­mer det ik­ke på ta­le at indsa­et­te dan­ske sol­da­ter på sy­risk jord, som De Kon­ser­va­ti­ve el­lers er­kla­e­rer sig klar til.

»Jeg me­ner ik­ke, at vi skal ha­ve dan­ske sol­da­ter sat ind,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen. Der er brug for et bre­de­re og me­re ro­bust man­dat til at få stop­pet den her ter­r­or­be­va­e­gel­se

Kri­sti­an Jen­sen (V),

uden­rigs­mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.