Ja, vi må ud­vi­de bomb­nin­ger­ne af IS

BT - - DEBAT -

SØ­REN ES­PER­SEN (DF) VI SKAL BOM­BE mi­li­ta­e­re mål, og så kan det godt ske, at der er ci­vi­le tab i den sam­men­ha­eng. Det må man ac­cep­te­re, hvis vi vil gø­re os no­gen for­håb­nin­ger om at ned­ka­em­pe IS. IS bru­ger jo lands­by­er og by­er som til­holds­ste­der, og der­for er det me­get sva­ert at und­gå ci­vi­le tab, hvis man skal gå ta­et­te­re og hår­de­re til va­er­ks. Min indstil­ling er nem­lig, at vi er nø dt ti l at gå langt ta­et­te­re på IS i vo­res bom­be­tog­ter i dag – og så selv­fø­le­lig gø­re alt det vi kan for at und­gå util­sig­te­de ci­vi­le mål. Men det kan ik­ke und­gås, når IS be­vidst bru­ger for ek­sem­pel børn som skjold. Det er dog mis­for­stå­et, hvis man tror, at jeg be­vidst øn­sker, vi skal bom­be kvin­der og børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.