Nej, vi er ik­ke i krig mod ci­vil­be­folk­nin­gen

BT - - DEBAT -

KRI­STI­AN JEN­SEN (V)

i krig mod ci­vil­be­folk­nin­gen i Irak el­ler Sy­ri­en. Vi er i kamp mod ter­r­o­ri­ster. Vi skal bru­ge vo­res magt og vo­res vå­ben til at be­ka­em­pe ter­r­o­ri­ster, og vi skal gø­re alt, hvad vi kan, for at und­gå ci­vi­le tab. Det kan nog­le gan­ge fo­re­kom­me al­li­ge­vel, men det skal vi virkelig for­sø­ge at und­gå. Vo­res op­ga­ve er at be­fri be­folk­nin­gen fra nog­le tyran­ni­ske un­der­tryk­ke­re. Når man hø­rer hi­sto­ri­er om, hvor­dan IS har be­hand­let min­dre­tal­let, lo­kal­be­folk­nin­gen og al­le an­dre, der er mod­stan­de­re, i om­rå­det, er det gruop­va­ek­ken­de hi­sto­ri­er.

VI ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.