Glat fø­re ko­ster 61-årig li­vet

BT - - DEBAT -

En 61-årig mand mi­ste­de lør­dag li­vet i for­bin­del­se med en tra­fi­ku­lyk­ke i Sim­melka­er na­er Her­ning. Fi­re an­dre per­so­ner er sva­ert til­ska­de­kom­ne, op­ly­ser Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Ulyk­ken ske­te an­gi­ve­ligt, for­di fø­re­ren af den ene bil på grund af glat fø­re - for­ment­lig fra hagl på kø­re­ba­nen - mi­ste­de her­re­døm­met over sin bil og røg over mod en an­den bil. I alt var der tre bi­ler in­vol­ve­ret i ulyk­ken.

Den 61-åri­ge mand blev iføl­ge vagt­che­fen hos Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti er­kla­e­ret død på ste­det, mens de fi­re til­ska­de­kom­ne er bragt på ho­spi­ta­let, hvor fle­re af dem i lø­bet af nat­ten var på ope­ra­tions­bor­det. De­res til­stand er end­nu ukendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.