Nye prog­no­ser: Sne på vej

BT - - DEBAT -

VIN­TER­VEJR in­gen tvivl om, at det i hvert fald vil bli­ve kol­de­re sidst på ugen,« si­ger han.

I Nord­s­ve­ri­ge og Fin­land hav­de man i går dag­tem­pe­ra­tu­rer på om­kring mi­nus fem gra­der, og det er den kul­de, der nu bla­e­ser ned mod Dan­mark. Tem­pe­ra­tu­rer­ne her­hjem­me vil så­le­des og­så fal­de til blot et par gra­ders var­me. Om sne­en bli­ver lig­gen­de på jor­den, er dog end­nu for tid­ligt at si­ge, for­kla­rer den vagt­ha­ven­de ved DMI. Der er in­gen tvivl om, at det i hvert fald vil bli­ve kol­de­re sidst på ugen

Lars Hen­rik­sen, me­te­o­r­o­log

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.