Dis­se un­ge ta­len­ter ban­ker på som stam­spil­le­re på et ’nyt’ lands­hold:

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Men der er na­tur­lig­vis og­så den mu­lig­hed, vi al­le hå­ber på. Den, der gør et tid­ligt far­vel til Mor­ten Ol­sen, al­de­les over­flø­digt. Alt, det kra­e­ver, er en dansk sejr på 1-0 i en ud­solgt Te­lia Par­ken i mor­gen. Så er Dan­mark til EM, og Ol­sen er i sa­e­det frem til som­mer.

Det vil fort­sat va­e­re den per­fek­te af­sked for en mand, der har fortjent en aere­fuld en af slagsen. AN­DREAS CHRI­STEN­SEN 19 år, 2 land­skam­pe/0 mål YUS­SUF POUL­SEN 20 år, 10 land­skam­pe/1 mål THO­MAS DELA­NEY 24 år, 4 land­skam­pe/0 mål JAN­NIK VESTERGAARD 23 år, 4 land­skam­pe/0 mål ERIK SVI­AT­CHEN­KO 24 år, 4 land­skam­pe/1 mål PIO­NE SI­STO 20 år, 2 land­skam­pe/0 mål Glip­per EM, har det dan­ske hold brug for ny in­spira­tion, en ny le­der og en ny be­gyn­del­se

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN,

PI­ER­RE-EMI­LE HØJB­JERG 20 år, 12 land­skam­pe/1 mål NI­CO­LAI JØR­GEN­SEN 24 år, 13 land­skam­pe/1 mål VIK­TOR FI­S­CHER 21 år, 8 land­skam­pe/1 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.