Per­spek­tiv

BT - - PLAYOFF-GYSER -

HØJB­JERGS FRAN­SKE FOR­BIN­DEL­SE HØJB­JERGS MORS SI­DE SOM 17-ÅRIG BLEV skidt dag, der blandt an­det bød på et be­gå­et straf­fes­park.

Det kun­ne bli­ve Højb­jergs ad­gangs­bil­let til start-11’eren i mor­gen­da­gens re­tur­kamp i Par­ken, men Schal­ke 04-spil­le­ren reg­ner ik­ke med no­get.

»Jeg ta­ger de spil­le­mi­nut­ter, jeg kan få, og hja­el­per hol­det der, hvor jeg kan. Om det er fem mi­nut­ter, 10 mi­nut­ter, en halv ti­me el­ler fra start er op til tra­e­ne­ren«.

Hvad det bli­ver til, bli­ver vi me­get klo­ge­re på i mor­gen, hvor en 1-0-sejr vil sen­de Dan­mark til EM på reg­len om flest score­de ude­ba­ne­mål. Iføl­ge Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg aen­drer det dog ik­ke på, at Dan­mark med lør­da­gens re­sul­tat in men­te går ind til re­tur­kam­pen som un­der­dog.

»Nu er det dem, der er fa­vo­rit­ter. De har vun­det og står med det bed­ste re­sul­tat. Li­ge nu er de et skridt for­an, men der er en re­tur­kamp.«

Af­gø­rel­sen fal­der i mor­gen. Sven­sker­ne kald­te det tid­li­ge­re på ugen en ’ka­ta­stro­fe’ for dan­sker­ne, hvis EM-bil­let­ten glip­per. Den re­to­rik vir­ker li­ge nu mal­pla­ce­ret. En ka­ta­stro­fe ram­te fre­dag Pi­er­re-Emi­le Højb­jergs an­det hjem­land.

»Det sa­et­ter li­vet lidt i per­spek­tiv. For hvis man si­ger ’dem’, hvor­for så ik­ke og­så ’os’?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.