10 4 4 4 00 02 00 02 4 02 02 4

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Kas­per Sch­mei­chel Uden må­l­man­den hav­de Danmarks EM-chan­ce va­e­ret helt ud­spil­let in­den kamp to. To ka­em­pe­red­nin­ger i 1. halv­leg. Isa­er fris­par­ket fra Zla­tan! Mor­ten Ol­sen Gam­b­le­de med Fi­s­cher fra start, men mag­te­de ik­ke at sam­men­sa­et­te en midt­ba­ne med power. Det tra­ek­ker ned – ind­skift­nin­ger­ne tra­ek­ker den an­den vej.

INDSKIFTERE

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg (4) Ni­co­lai Jør­gen­sen (7) Yus­suf Poul­sen (4)

ind for Tho­mas Ka­h­len­berg (54.) ind for Vik­tor Fi­s­cher (54.) ind for Mar­tin Brait­hwai­te (71.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.