Dan­mark må se langt ef­ter EM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sve­ri­ge vandt lør­dag af­ten en sa­er­de­les fortjent 2-1 sejr på hjem­me­ba­ne i Sto­ck­holm, hvor det dan­ske A-lands­hold i lange pe­ri­o­der var al­vor­ligt på ha­e­le­ne.

Ni­co­lai Jør­gen­sen fik som be­kendt skabt en smu­le håb for Dan­mark, men spør­ger man book­ma­ker­ne, må Dan­mark al­li­ge­vel se langt ef­ter EM.

I hvert fald står Sve­ri­ge blot i od­ds 1,58 hos Nor­di­cBet til at boo­ke EM-bil­let­ten, mens Dan­ske Spil fak­tisk har mindst til­tro til Dan­mark og gi­ver od­ds 2,50 på en dansk EM-bil­let.

»Sven­sker­ne hav­de Dan­mark al­vor­ligt på ha­e­le­ne igen­nem den før­ste ti­me, og et stør­re dansk ne­der­lag hav­de be­stemt ik­ke va­e­ret ufortjent. Re­du­ce­rin­gen gør, at vi sta­dig le­ver i det sam­le­de regn­skab om at kom­me til EM, men det er ef­ter lør­dag af­ten be­stemt ik­ke ble­vet let­te­re for Dan­mark,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.