1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som be­skre­vet fle­re gan­ge i dis­se spal­ter er Oden­se liga­ens sto­re ka­mi­ka­ze­hold. Man snit­ter he­le 8,20 mål pr. kamp, og se­ne­st skul­le der blot gå 33 mi­nut­ter, før der var seks mål mod liga­ens el­lers mindst må­l­ri­ge hold fra Her­ning. Nu ga­el­der det så Aal­borg, som gik helt ned se­ne­st imod Søn­derjy­ske, og som nor­malt spil­ler frisk til hjem­me. Ene­ste to hjem­me­kam­pe un­der den­ne må­l­linje var det me­get vig­ti­ge bundop­gør mod Rung­sted samt mod Her­ning – mod må­l­ma­ski­nen fra Fyn er det sva­ert at se min­dre end seks mål kom­me i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.