2,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Topop­gør i 1. di­vi­sion, som me­get vel kan ud­vik­le sig til en tak­tisk af­fa­e­re. Hor­sens luk­ke­de ni mål ind i de før­ste tre kam­pe, men har va­e­ret et sandt bolva­erk med kun fi­re mål mod sig i de ef­ter­føl­gen­de 13 kam­pe. Lyng­by er ra­ek­kens klart bed­ste of­fen­si­ve hold, men er no­get me­re til­ba­ge­hol­den­de på ude­ba­ne, hvor de se­ne­ste fi­re ude­kam­pe i 1. di­vi­sion al­le er endt med en uaf­gjort pau­sestil­ling. Hor­sens har blot sco­ret én gang før pau­sen i si­ne sid­ste fem hjem­me­kam­pe, så her vil det ik­ke over­ra­ske, hvis topop­gø­ret får en no­get af­ven­ten­de start.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.