1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om Nor­ge og­så er kom­met godt fra start i kva­li­fi­ka­tions­grup­pe 9, lig­ner op­gø­ret mel­lem Eng­land og Schweiz på for­hånd lidt af en moralsk grup­pe­fi­na­le. Eng­la­en­der­ne er na­tur­lig­vis fa­vo­rit på hjem­me­ba­ne, men Schweiz kom­mer med en spa­en­den­de år­gang, hvor stort set samt­li­ge spil­le­re i star­top­stil­lin­gen spil­ler fast i den bed­ste schweizi­ske liga, her­af he­le seks spil­le­re fra top­hol­det Yo­ung Boys. Eng­la­en­der­ne kun­ne ik­ke sco­re mod Bos­ni­en i sid­ste uges kamp, så her ser det på for­hånd gan­ske ta­et og må­l­fat­tigt ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.