No­he­mi Gon­za­lez, 23 år, stu­de­ren­de, USA

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

No­he­mi Gon­za­lez var sam­men med stu­di­e­kam­me­ra­ter ude at spi­se på re­stau­rant, da ter­r­o­ri­ster­ne tra­eng­te ind på ste­det og be­gynd­te at sky­de. Hun blev dra­ebt i re­stau­ran­ten.

Den un­ge kvin­de var på ud­veks­ling på sko­len Stra­te, som er en de­signsko­le i Pa­ris. Hen­des tan­te, San­dra Felt, står ufor­stå­en­de over for ta­bet af nie­cen:

»Hvor­for skul­le en ung, smuk kvin­de mi­ste li­vet, som hav­de så me­get at by­de på,« sag­de tan­ten til NBC News.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.