Va­len­tin Ri­bet, 26 år, ad­vo­kat, Frank­rig. Dra­ebt på Ba­ta­clan

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Med til den fa­ta­le kon­cert, var den un­ge ad­vo­kat, der for ny­lig var be­gyndt at ar­bej­de i Pa­ris med sit spe­ci­a­le i øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Hans ar­bejds­gi­ver be­skri­ver ham som »ta­lent­fuld«, »me­get vel­lidt« og »en god ad­vo­kat«. – Det er en for­fa­er­de­lig tragedie og sva­ert for os virkelig at forså. Vi er cho­ke­re­de over ta­bet og an­gre­bet mod vo­res by, op­ly­ser ad­vo­kat­fir­ma­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.