Dob­belt­spion

BT - - NYHEDER -

Mar­kus R. - tid­li­ge­re an­sat i den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste BND, an­kom i går til ret­ten i Mün­chen, an­kla­get for spio­na­ge. Den tid­li­ge­re agent blev ar­re­ste­ret i 2014, mista­enkt for at spio­ne­re for bå­de USA og Rusland. Han blev fan­get’ ef­ter han send­te en mail med hem­me­li­ge do­ku­men­ter til det rus­si­ske ge­ne­ral­kon­su­lat. Det sam­me ma­te­ri­a­le hav­de han tid­li­ge­re sendt til CIA. Iføl­ge ty­ske kil­der var Mar­kus R. en så­kaldt »walk-in« agent, der gik ind fra ga­den og til­bød si­ne hem­me­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.