Ar­gen­tinsk valg-par­løb

BT - - NYHEDER -

Dra­ma­et om, hvem der skal ef­ter­føl­ge Cri­sti­na Kir­ch­ner som Ar­gen­ti­nas pra­esi­dent, spid­ser til. Bli­ver det borg­meste­ren i Bu­enos Ai­res, for­ret­nings­man­den og li­be­ra­li­sten Mauri­cio Ma­cri, der her kys­ser sin ko­ne. El­ler bli­ver det Da­ni­el Scio­li (tv. på foto) fra det re­ge­ren­de par­ti. Ud­for­drin­gen for den na­e­ste pra­esi­dent er at stop­pe den om­fat­ten­de kor­rup­tion og brin­ge in­f­la­tio­nen ned. Val­get fin­der sted på søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.