Så er det ’ver­dens toilet-dag’

BT - - NYHEDER -

Bil­le­det af det­te fly­den­de toilet på den ni­ge­ri­an­ske flod Nun, er fra ok­to­ber. Men bli­ver vist nu som del af en FN-kampag­ne, der gør op­ma­er­k­som på, at 2,4 mil­li­ar­der men­ne­sker ver­den over ik­ke har ad­gang til or­dent­li­ge sa­ni­ta­e­re for­hold. De er nødt til at be­sør­ge i det fri, og med det føl­ger en stor risiko for smit­te og foru­re­ning af vand, der og­så bli­ver brugt til drik­ke­vand. FN op­ly­ser, at på den ene si­de er der i prin­cip­pet til­stra­ek­ke­ligt med frisk vand på jor­den til al­le. Men dår­lig øko­no­mi og elen­dig in­fra­struk­tur be­ty­der, at der hvert på år dør mil­li­o­ner af men­ne­sker - flest børn - af syg­dom­me re­la­te­ret til dår­li­ge sa­ni­ta­e­re for­hold, uhy­giej­ni­ske bo­li­ger og man­gel på rent vand. For at mar­ke­re ’Ver­dens toilet dag’ den 19. novem­ber har Reu­ters ud­sendt den­ne bil­led­se­rie af uhy­giej­ni­ske toilet-for­hold rundt om på klo­den. FOTO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.