’Pre­mi­er Le­ague vil el­ske dig, Zla­tan’

BT - - PLAYOFF-GYSER -

PÅ­STAN­DE – selv­føl­ge­lig oven i man­ge på­stan­de om Zla­tan Ibra­him­ovic, som Kas­per Sch­mei­chel ger­ne ser ryk­ke til Pre­mi­er Le­ague. si­ge, men jeg har selv­føl­ge­lig altid haft en dren­gedrøm om en dag at bli­ve an­fø­rer for mit lands­hold, men vi har en fan­ta­stisk an­fø­rer i Da­ni­el Ag­ger, og det er jo ik­ke vig­tigt, hvor­når han va­el­ger at si­ge stop. Så la­en­ge han kan bli­ve ved med at spil­le på det ni­veau, han gør, er han frem­ra­gen­de.« dag hav­ner der, men det er ik­ke umid­del­bart min plan.«

»Haha. Det tror jeg ik­ke. Det vil jeg ik­ke si­ge. Det må helt klart va­e­re Step­han An­der­sen.« til at ha­ve en lil­le for­del, når vi går ind til den an­den kamp, men vi skal ik­ke glem­me, at det ik­ke kun skal hand­le om en mand. Det er et helt hold, der skal pra­este­re.«

»Så­dan er det i kam­pe. Nog­le be­slut­nin­ger får vi, og nog­le be­slut­nin­ger får vi ik­ke. Ni­ck (Bend­ter, red) kun­ne må­ske og­så ha­ve få­et et gult kort, hvis Zla­tan hav­de få­et et gult kort. Det ta­en­ker vi ik­ke så me­get over nu.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.