1) At Ol­sen altid har en ka­nin i hat­ten

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Pio­ne Si­sto er duk­ket op i star­top­stil­lin­gen, og det sam­me er Jakob Poul­sen, Da­ni­el Wass og alt­så se­ne­st Vik­tor Fi­s­cher (foto) imod Sve­ri­ge.

Tid­li­ge­re i sin land­stra­e­n­er­kar­ri­e­re var Mor­ten Ol­sen el­lers me­re til­ha­en­ger af den stil, som man har set på det ty­ske lands­hold, hvor Jo­a­chim Löw la­en­ge tro­e­de på Miroslav Klo­se i an­gre­bet, selv om han hav­de langt me­re formsta­er­ke spil­le­re til rå­dig­hed.

Nu har Ol­sen valgt at kig­ge på form og­så, og den form kom Fi­s­cher til go­de på Fri­ends Are­na, hvor det dog vi­ste sig ik­ke at va­e­re den bed­ste idé. Det sam­me med Tho­mas Ka­h­len­berg, der og­så var valgt på den bag­grund ef­ter for­ry­gen­de op­tra­e­de­ner i Su­per­liga­en.

Men det vi­ser alt­så og­så, at Ol­sen har sva­ert ved at fin­de sin rig­ti­ge start-11’er, og det har han og­så selv er­kendt. Det be­ty­der så til gen­ga­eld, at Danmarks spil­le­ma­es­si­ge re­la­tio­ner ik­ke sid­der i ska­bet. Det skal fal­de på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.